True SMART 4G 5.5″ Enterprise สมาร์ทโฟนจอใหญ่ รองรับ 4G ในราคาไม่ถึงหมื่น

ในขณะที่ตลาดสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ในส่วนไฮเอนด์เขาจะทำราคาพุ่งแตะหลักสามหมื่นบาทกันอยู่รอมร่อ ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการสมาร์ทโฟนสเปกแรง ตอบโจท...