ใกล้เข้าสู่ AEC ไปทุกทีแล้ว ดูฐานเงินเดือนประเทศต่างๆ กับ Adecco Thailand กันดีไหม?

Image: FreeDigitalPhotos.net   เผื่อใครไม่ทราบ ตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังใกล้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ที่ภาษาอังกฤษเรียก AEC (ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ. 2015 ...