รีวิวกล่องทีวีอินเทอร์เน็ต Penta TV

  เป็นของเล่นใหม่ที่ผมได้มาลองราวๆ 2-3 สัปดาห์แล้ว แต่เนื่องจากเจ้านี่เป็น Internet TV Box ซึ่งต้องใช้งานควบคู่กับอินเทอร์เน็ต ผมเลยจำเป็นต้องลองใช้งานเป็นระยะเวลานานหน่อย เพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อป...