Tagged: Microsoft Word

รู้หรือไม่ Microsoft Word ก็ใช้แก้ไขไฟล์ PDF ได้ (ในระดับนึง)

ผมว่าเดี๋ยวนี้หลายๆ คนคงรู้จักไฟล์ PDF หรือ Portable Document Format กันดีนะครับ มันคือไฟล์เอกสารที่คิดค้นโดย Adobe เอาไว้สำหรับแก้ปัญหาเวลานำไฟล์เอกสารไปเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วมันดัน...

แป้นลัดสำหรับปรับรูปแบบตัวอักษรบน Microsoft Word

  วันนี้แอบขำกับทวีตอันนึงของ @nidnok ที่มีคนเขา Retweet ต่อๆ กันมา เป็นความผิดพลาดแบบขำๆ ขอสำนักข่าวตัวย่อ N ที่มีการฝากเพื่อนร่วมงานช่วยแก้ตัวเลข 2 ในสมการ E=MC2 ของทฤษฎีสัมพันธภาพอันโด่งดังของ...