[PR] โปรใหม่จากทรู เฉพาะนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านการศึกษา ซื้อ iPhone 5c และ iPad Air 2 ราคาพิเศษ

  เดี๋ยวนี้สถาบันการศึกษาบางที่ (และเผลอๆ จะหลายที่) ก็เริ่มเอาพวกสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเข้ามาผนวกกับการเรียนการสอนแล้ว และอีกหลายๆ ที่ ที่แม้จะยังไม่เอาเข้ามาผนวกกับการเรียนการสอน พวกนักเรียนนักศึ...