รีวิว Brother P-touch Cube PT-P300BT เครื่องพิมพ์ฉลากไร้สาย สั่งงานด้วยสมาร์ทโฟน

เรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่แฟนอนุมัติให้ซื้อ Gadget ได้หนึ่งชิ้นเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ก็เลยเดินๆ ไปดูที่ Office Mate เพราะอยากหาเครื่องพิมพ์ฉลากเอามาใช้ซักตัว เพราะอยากจะจัดข้าวของให้เป็นหมวดหมู่ ...