LG Monitor 34UM65 จะงานหรือจะเล่น จอนี้พร้อมเสมอ

อัตราส่วน 21:9 นั้นอาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตานักสำหรับเราๆ ท่านๆ หลายๆ คน เพราะเรามักจะเจออัตราส่วน 4:3 กับอุปกรณ์จำพวกคอมพิวเตอร์ และ จอมอนิเตอร์รุ่นเก่าๆ รวมถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ อย่างพวก iPad กับอัต...