[Advertorial] HP Premium Care Pack เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ ไร้กังวล

สิบปีที่แล้ว เราได้เห็นธุรกิจเริ่มนำไอทีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกัน แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง ไอทีจึงเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่แต่เฉพาะในธุรกิจใหญ่ๆ … สิบปีผ่านไป เทคโ...