Benchmark Apps

การประเมินว่า Smartphone หรือ Tablet นั้นมีประสิทธิภาพดีแค่ไหน จะเอาความรู้สึกมาวัดเฉยๆ ไม่ได้ครับ มันต้องวัดกันออกมาเป็นตัวเลขให้ชัดเจน จะได้สามารถเทียบกันได้ว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหน แค่ไหน … หลังจากที่ผ่านประสบการณ์ในการรีวิวมานานพอสมควร ผมก็ได้ข้อสรุปสำหรับการวัดประสิทธิภาพของ Smartphone และ Tablet ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ Android

  • AnTuTu Benchmark สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในภาพรวม
  • MobileXPRT 2013 เพื่อประเมินประสบการณ์ในการใช้งานทั่วๆ ไป (เช่น การตกแต่งภาพ การตรวจจับใบหน้าคนในรูป การเข้ารหัสข้อมูล และความลื่นไหลของพวกอนิเมชั่นต่างๆ ของ User Interface)
  • 3DMark สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟิก 3D
  • PCMark สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานโดยทั่วๆ ไป (เช่น การท่องเว็บ การค้นหาข้อมูล การเล่นไฟล์วิดีโอ การตกแต่งภาพ)
  • Vellamo Mobile Web Benchmark สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานด้านเว็บ
  • Geekbench สำหรับการวัดประสิทธิภาพการประมวลผลในภาพรวม โดยแบ่งเป็น Single-core และ Multi-core