การแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ระหว่าง Thai Hotline, Google และ TICAC

การแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ระหว่าง Thai Hotline, Google และ TICAC

โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาในระดับสากลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว และได้จัดงานแถลงข่าวในประเด็นความร่วมมือและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือของ Google ในการสืบสวนและจัดการกับปัญหา
ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า เด็กและเยาวชนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองยังขาดความรู้และความตระหนักในเรื่องของภัยออนไลน์ หลายๆ กรณีที่เกิดขึ้น เช่น เด็กถูกล่อลวง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกนำภาพหรือวิดีโอส่วนตัวไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เพราะเด็กไว้ใจเพื่อนแช็ต เด็กถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วโพสต์ บางครั้งพ่อแม่ทำให้ลูกตกเป็นเป้าของอาชญากรเองด้วยการถ่ายภาพลูกพร้อมลงรายละเอียดต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย มีกฎหมายหลายฉบับที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ได้ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม ไม่เท่าทันสถานการณ์ และไม่เป็นที่รับรู้รับทราบของประชาชนผู้ใช้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้อนุมัติยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560-2564 หัวใจของการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์คือการสร้างระบบและกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ การสร้างภูมิคุ้มกัน การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ/ผู้เสียหาย การบูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยที่มีนโยบายระดับชาติในการคุ้มครองเด็กออนไลน์

 

การแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ระหว่าง Thai Hotline, Google และ TICAC

 

นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ Google ประเทศไทย กล่าวว่า Google มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านสื่อลามกอนาจารเด็ก เช่น ภาพลามกอนาจารเด็ก ภาพการละเมิดทางเพศเด็ก จึงได้จัดทำหน้าเว็บแจ้งเตือน (Warning Page) เมื่อมีคนพยายามสืบค้นสื่อลามกเด็กผ่าน Google จะมีคำเตือนเรื่องการครอบครองสื่อลามกเด็ก การผลิต เผยแพร่ จำหน่ายสื่อลามกเด็ก เป็นความผิดตามกฎหมายไทย และหากพบเบาะแสให้คลิกแจ้ง ThaiHotline โดยทาง Google ทำงานร่วมกับ ThaiHotline และ TICAC เกี่ยวกับ keywords ที่ใช้ในการสืบค้นเพื่อเข้าถึงภาพลามกอนาจารเด็ก นอกจากนี้ ทาง Google ยังได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้เครื่องมือของ Google ช่วยในงานสืบสวน เก็บหลักฐาน ช่วยเหลือเหยื่อ และติดตามตัวผู้กระผิดมาดำเนินคดี อีกด้วย

 

การแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ระหว่าง Thai Hotline, Google และ TICAC

 

นายกฤษดา ทัพรุ่ง ผู้จัดการโครงการไทยฮอตไลน์ กล่าวว่า ไทยฮอตไลน์เป็นศูนย์รับแจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.thaihotline.org ที่ผ่านมาเน้นรับแจ้งเนื้อหาสื่อลามกและการละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์เน็ต โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฮอตไลน์ INHOPE (www.inhope.org) ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 51 ฮอตไลน์ใน 45 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งมีการประสานการทำงานระหว่างสมาชิกเพื่อดำเนินการกับเนื้อหาการละเมิดทางเพศเด็กและผู้กระทำผิดภายใต้ขอบเขตกฎหมายของประเทศนั้นๆ ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ไทยฮอตไลน์ได้รับแจ้งเนื้อหาการละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด 685 รายการ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในประเทศไทย 353 รายการ และเนื้อหาที่อยู่ในต่างประเทศ 332 รายการ รวมหลายหมื่นภาพการละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ยอดการแจ้งเพิ่มมากขึ้นทุกปี เช่นเดียวกับสถิติที่ทางสมาชิก INHOPE ได้รับแจ้งรวมกัน ตัวเลขล่าสุด 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้รับแจ้งทั้งหมด 96,334 รายการ หรือ เฉลี่ยเดือนละ 9,633 รายการ เนื้อหาส่วนมาก ได้แก่ ภาพและคลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ภาพที่เด็กกำลังถูกสำเร็จความใคร่หรือบังคับให้สำเร็จความใคร่ หรือภาพเด็กในลักษณะที่เปลือยเปล่าและมีท่าทางสื่อในทางลามกอนาจาร ซึ่งเป็นที่คาดเดาได้ว่าเด็กที่อยู่ในภาพได้ถูกละเมิดจากผู้ใหญ่เพื่อผลิตสื่อดังกล่าว ในต่างประเทศมีกฎหมายและกระบวนการจัดการกับสื่อเหล่านี้อย่างเข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรง เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเพิ่งมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก ให้การครอบครอง ผลิต เผยแพร่ จำหน่าย สื่อลามกเด็กเป็นความผิด

 

 

การแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ระหว่าง Thai Hotline, Google และ TICAC

 

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ หัวหน้าคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ TICAC กล่าวว่า มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชน ภายใต้กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็ก ขยายการสืบสวนจับกุมจากแค่ภาพลามกเด็ก (Child Pornography : CP) ไปเป็น (Child Sexual Abuse Materials : CSAM) หรือสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศต่อเด็ก TICAC จะได้รับข้อมูลส่งต่อมาจากทาง ThaiHotline และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวต่างชาติ จึงได้ริเริ่มโครงการ Sweeping Project ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ สำหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลคนต่างชาติที่เคยกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ดำเนินการติดตามพฤติกรรม เฝ้าระวัง และเพิกถอนวีซ่า รวมทั้งขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรไทย เนื่องจากคดีอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ รัฐบาลควรจะต้องให้ความสำคัญในจุดนี้ ต้องขอขอบคุณ ThaiHotline และ บริษัท Google ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานราชการในการช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: