แสนสิริ ดึง ไทยพาณิชย์ สร้างนวัตกรรม Property Technology เต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในที่อยู่อาศัย ผ่าน “สิริ เวนเจอร์”

แสนสิริจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด สิริ เวนเจอร์ มุ่งเน้นเพาะบ่มนวัตกรรม PropTech

แสนสิริเปิดตัวบริษัทร่วมทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital ใหม่ “สิริ เวนเจอร์” โดยร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อโฟกัสด้านการทำวิจัยและลงทุน สร้างนวัตกรรมด้าน Property Technology เต็มรูปแบบเป็นรายแรกของไทย โดยเน้นให้โอกาสแก่กลุ่มสตาร์ทอัพ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้ไลฟ์สไตล์ในที่อยู่อาศัยจนสามารถใช้งานได้จริง และพร้อมสนับสนุนให้เข้าถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้โดยตรง

แสนสิริจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด สิริ เวนเจอร์ มุ่งเน้นเพาะบ่มนวัตกรรม PropTech

 

สิริ เวนเจอร์ ใช้ทุนจดทะเบียนในช่วงเริ่ม 100 ล้านบาท เป็น PropTech รายแรกของไทย พร้อมตั้งเป้าเน้นลงทุนสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่มนักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ผลิตและธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างน้อย 300 รายภายในปี 2020 โดยมีภารกิจสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. ร่วมลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย
  2. ร่วมทุนและยกระดับศักยภาพของ Home Service โมบายแอปพลิเคชันสำหรับลูกบ้านแสนสิริ
  3. จัดตั้งโครงการผลักดันสตาร์ทอัพด้าน PropTech โดยเฉพาะเป็นครั้แงรกในประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัยที่มีศักยภาพในการลงทุน

การลงทุนครั้งนี้เพื่อมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจรประเภท PropTech ที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทแสนสิริ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจหลักของแสนสิริให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้จะทำให้แสนสิริมีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบเรื่องการสรรหาและลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปขายให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น กลายเป็นช่องทางรายได้ใหม่ และส่งผลประโยชน์คืนแก่ลูกค้าจากการที่แสนสิรินำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เช่น การนำระบบ Smart Home Integration เข้ามาใช้ที่โครงการ 98 Wireless และ The XXXIX เป็นต้น

 

แสนสิริจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด สิริ เวนเจอร์ มุ่งเน้นเพาะบ่มนวัตกรรม PropTech

 

การเข้ามาร่วมทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านทาง ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จะช่วยผสมผสานมุมมองของการพัฒนาเทคโนโลยี FinTech เข้ากับ PropTech กลายเป็น Ecosystem ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร เช่น การซื้อของและการปล่อยสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างประสบการณ์ทางการเงินและการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

แสนสิริเป็นผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำการตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ที่ทำ Digital Sales Kit บนหน้าจอ Multitouch เป็นรายแรกของไทย จากนั้นก็ได้มีการพัฒนา Home Service โมบายแอปพลิเคชัน สำหรับให้บริการลูกบ้านแสนสิริตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และสิริ เวนเจอร์ ก็จะเป็นก้าวต่อไปของแสนสิริ

 

แสนสิริจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด สิริ เวนเจอร์ มุ่งเน้นเพาะบ่มนวัตกรรม PropTech

 

โครงการผลักดันสตาร์ทอัพด้าน PropTech หรือ Property Technology Accelerator จะเริ่มขึ้นในไตรมาส 2 ของปีนี้ โดยจะเปิดรับสมัครทีมสตาร์ทอัพจำนวน 100 ทีม จากนั้นก็จะคัดให้เหลือ 15 ทีมที่มีศักยภาพมาเข้าร่วม Business Incubation เพื่อเพาะบ่มธุรกิจและติวเข้ากับผู้บริหารและนักธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในไตรมาส 3 และในไตรมาสที่ 4 ก็จะทำการคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ 8-10 ทีม ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ และจะผลักดันให้ได้รับการจดสิทธิบัตรต่อไป

ทิศทางในการพัฒนา PropTech ที่มาแรงในช่วงอนาคตอันใกล้ ซึง สิริ เวนเจอร์ สนใจที่จะลงทุน ได้แก่ เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม เช่น Home Automation, Home Security, Home AI, ระบบสั่งการด้วยเสียง, ระบบPreventive Maintenance ภายในบ้าน, เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น ตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของงานก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ลดต้นทุนในการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: