รีวิว Dell Inspiron 13 5000 Series โน้ตบุ๊กแบบ 2-in-1 จาก Dell

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

2 Responses

  1. ix says:

    สอบถามเรื่องความร้อนหน่อยครับ ร้อนมากหรือเปล่า (ส่วนใหญ่ผมใช้ Auto CAD อยู่)

    • @kafaak says:

      ผมไม่ได้มี Auto CAD ผมเลยไม่ได้ลองแบบเต็มเหนี่ยว แต่จากที่ผมลองใช้ ก็อุ่นๆ พอประมาณครับ

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: