วิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่างๆ บน Social Networking ในแง่มุมจิตวิทยา (ตอนที่ 22) ตกลงเราลงโทษหรือเราส่งเสริมพฤติกรรม?

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. ผมมองเรื่องนี้ไปทางนิสัยชอบพนันของคนไทย พฤติกรรมการทำผิดต่างๆ เช่นไม่สวมหมวกกันน็อค, ขับรถเร็ว, ฝ่าไฟแดง ฯลฯ ไปจนถึงเล่นพนัน, ลักขโมย, ปล้นชิง, ยกพวกตีกัน …จนถึงเรื่องร้ายแรงอื่นๆ มันปรากฏในคนทุกกลุ่ม รวมไปถึงการทุจริตเล็กใหญ่ทั้งหลาย เทียบเปอร์เซ็นต์ถูกจับได้ หรือได้รับผลการทำเลวๆ มันยังน้อยมาก การบังคับใช้กฏหมายก็มีปัญหาอยู่

    คนทำผิดไม่เคยคิดว่าตัวเองจะโดนทำโทษ เพราถ้ารู้ว่าโดนแน่ๆ ใครจะกล้าจริงไหมครับ? ตัวอย่างง่ายๆ ที่ต่างจังหวัด ขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกเกลื่อนถนน เพราะส่วนมากไม่ถูกจับ นานๆ จับที แต่ กทม. โดนแน่ๆ เลยสวมหมวกกันน็อคกัน 100%

    ทำผิดแล้วรอดเหมือนชนะพนัน เลยฮึกเหิมทำผิดเรื่อยๆ พอไม่รอดโดนทำโทษก็รู้สึกแต่ว่าวันนี้ซวย ไม่ได้สำนึกว่าตัวเองทำผิด

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: