รีวิว WD My Cloud Mirror Gen 2 จากศูนย์ถึง Cloud ในไม่ถึง 15 นาที

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. yugioh2500 says:

    จากเท่าที่หาข้อมูลมาเหมือนตัวนี้ปรับเรื่องหน่วยประมวลผล 1.2 Ghz ไปเป็น 1.3 Ghz นะครับ
    ส่วนเรื่อง RAM 512 MB จากเท่าที่ไปสืบมาบ้างว่า Gen 1 ก็เป็นความจุเท่านี้ ส่วนกล่องแยกไม่ออกเลย (แอบงงเล็กน้อย)
    http://ireview.in.th/my-cloud-mirror-gen-2-my-cloud-os-3/

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: