อิทธิพลของเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน ตอนที่ 1

Print Friendly

Technology Teaching Learning

เครดิตภาพ: https://www.flickr.com/photos/mcleod/3105191883/

ย้อนกลับไปซัก 25 ปีก่อน แม้ชื่อจะบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีึคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้าน 10 ปีถัดมา ผู้คนจำนวนไม่น้อยมีคอมพิวเตอร์ใช้ หลายๆ คนเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 10 ปีถัดมา เรารู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ปัจจุบันผู้คนจำนวนไม่น้อยมีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน และมากกว่าครึ่งในนั้นมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตใช้

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครหลายๆ คนไปแล้วแบบนี้ มันก็ย่อมมีอิทธิพลต่อเราในหลายๆ ด้าน ไม่มากก็น้อย … รวมถึงการเรียนการสอนของนักเรียนและครูภายในโรงเรียนด้วย

ตรงนี้ Dr. Ruben Puentedura ได้มีการพัฒนาโมเดลที่เรียกว่า SAMR (อ่านว่า แซม-เม่อ) เอาไว้ ซึ่งโมเดลนี้เป็นการอธิบายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการเรียนการสอน โดยแสดงให้เห็นถึงระดับของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา

 

SAMR Model

 

โดยโมเดล SAMR นี้ แบ่งช่วงของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

 • Substitution หรือการแทนที่ … ขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้น สถาบันการศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแทนที่สิ่งที่เคยมีอยู่ แต่ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม เช่น
  • แต่เดิมอาจารย์อาจจะเขียนแผ่นใส แล้วใช้ Overhead projector ในการฉายภาพขึ้นกระดาน ก็อาจจะเปลี่ยนมาการทำบนคอมพิวเตอร์ พริ้นต์มาเป็นกระดาษ แล้วก็ใช้ Vitualizer projector แทน
  • แต่เดิมนักเรียนเขียนการบ้านลงในกระดาษแล้วส่ง ก็เปลี่ยนมาเป็นการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ก็พริ้นต์ออกมาเป็นกระดาษแล้วส่ง
 • Augmentation หรือการต่อยอด … ในขั้นนี้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น แม้ว่าจะยังคงนำเทคโนโลยีมาใช้แทนที่สิ่งที่มีอยู่เดิม แต่ในขั้นนี้มีการพัฒนาอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นแล้ว เช่น
  • อาจารย์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำสไลด์นำเสนอ แต่งวดนี้ไม่พริ้นต์ออกมาแล้ว แต่ใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอผ่าน Projector แทน
  • นักเรียนทำการบ้านด้วยคอมพิวเตอร์ เซฟเป็นไฟล์ แล้วส่งให้คุณครูผ่านอีเมล์
 • Modification หรือการดัดแปลง … ขั้นตอนนี้คุณครูหรือนักเรียนจะมีการดัดแปลงรูปแบบการทำงานเสียใหม่ อะไรเดิมๆ ที่เคยมีอยู่ ก็ถูกปรับให้มีรูปแบบแตกต่างออกไป มีพัฒนาการมากขึ้น เช่น
  • อาจารย์เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอในการเรียนการสอน ไม่ได้ทำเป็นสไลด์นิ่งๆ แล้ว แต่จะมีการนำสื่ออื่นๆ เข้ามาเสริมด้วย เช่น วิดีโอ หรือ เสียง
  • การบ้านของนักเรียนเปลี่ยนไปจากการทำเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาแล้ว แต่มีการให้ทำเป็นวิดีโอไดอารี่ หรือ ไฟล์นำเสนอ PowerPoint แทน
 • Redefinition หรือ การให้คำจำกัดความใหม่ … เป็นขั้นสูงสุดของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในขั้นตอนนี้ทั้งครูและนักเรียนจะใช้เทคโนโลยีในการทำสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเลย เช่น
  • คุณครูเริ่มใช้บริการ Google Hangout On Air ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนกับคุณครูได้ แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านของตนเอง มีการอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการเรียนการสอนไปที่ Google Drive เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดไป
  • นักเรียนทำงานกลุ่มโดยใช้ Google Drive ในการสร้างไฟล์เอกสาร และทำงานเป็นทีมผ่านอินเทอร์เน็ต และใช้บริการ Video call อย่าง Google Hangout หรือ Skype ในการพูดคุยกันในทีม หรือปรึกษาคุณครู

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ได้มีราคาค่างวดสูงอะไรมากแล้ว ที่เหลือก็แค่ค่อยๆ ให้ทั้งคุณครูและนักเรียนทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี เรียนรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง แล้วมองหาวิธีการในการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน

ในตอนหน้า เราจะมาดูโมเดล TPCK ที่พูดถึงองค์ประกอบของความรู้ที่จำเป็นสำหรับคุณครูในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนครับ

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: