กาฝากลองเป็นติ่ง – Super Show 6 มาแล้ว

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. mitsu* says:

    เมลล์อัติโนมัติมีค่ะพี่ แต่เป็นเมลล์คอนเฟิร์มว่าได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะ ไม่มีบาร์โค้ดไปยิงอะไรหน้างาน แต่คิดว่าถ่าสลิปเลือนหรือหายก็เอาเมลล์ไปยืนยันได้

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: