การผจญภัยกับจีนกลาง – เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ทำได้ไหม ทำยังไง?!?

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

2 Responses

  1. Kitty says:

    ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจดีๆ ของคนเริ่มต้นอยากเรียนจีนค่ะ

  2. ShuMeng says:

    บทความนี้บอกวิธี และแหล่งข้อมูลฟรีเหมือนกันค่ะ “วิธีเรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง 8 ข้อใน 1 ปี”
    http://www.dek-d.com/board/view/3648218/

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: