การผจญภัยกับจีนกลาง – คิด คิด และ คิด (想 และ 认为 และ 以为)

Print Friendly

想 vs 认为 vs 以为

 

ณ ปัจจุบันนี้ คลาสเรียนภาษาจีนที่ผมเรียนอยู่ยังเป็นขั้นต้น แต่เข้าสู่คอร์สที่ 4 แล้วครับ ได้เรียนคำศัพท์ ใหม่ๆ ไปก็หลายคำอยู่ แต่ก็ยังมีคลังศัพท์ในหัวไม่มากเท่าไหร่ แต่มีคำคำนึง ที่ผมใช้คุยกับเพื่อน แล้วได้ความรู้ใหม่ๆ จากเพื่อนมา นั่นคือคำว่า “คิด” ซึ่งในภาษาไทยใช้ง่ายมาก แต่พอเป็นภาษาจีน มันกลับมีคำที่แตกต่างกันถึง 3 คำ ซึ่งใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป นั่นคือ 想 (Xiǎng) 认为 (Rènwéi) และ 以为 (Yǐwéi)

 

คำว่า 想 (Xiǎng) เนี่ย เป็นคำว่า คิด ในลักษณะของ คิดถึง หรือ คิดจะทำอะไรซักอย่าง … 我想你 (Wǒ xiǎng nǐ) ผมคิดถึงคุณ 他想学中文 (Tā xiǎng xué zhōngwén) เขาคิดจะเรียนภาษาจีน

คำว่า 认为 (Rènwéi) เป็นคำว่า คิด ในแง่ของ คิดว่า โดยเป็นการคิดแบบที่ว่า มันน่าจะเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้ แต่ผลลัพธ์จริงๆ อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น มันเป็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นของเรานั่นเอง เช่น 我认为这个是对的 (Wǒ rènwéi zhège shì duì de) ผมคิดว่าอันนี้ถูกแล้ว (แต่จริงๆ จะถูกหรือผิดก็เป็นอีกเรื่อง)

คำว่า 以为 (Yǐwéi) ก็แปลว่า คิดว่า ครับ แต่ความแตกต่างจาก 认为 มันอยู่ตรงที่ 以为 นั้นแสดงถึงความคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏผลว่าไม่ตรงตามที่เราคิด เช่น 我以为她是你太太 (Wǒ yǐwéi tā shì nǐ tàitài) ผมคิดว่าหล่อนเป็นภรรยาของคุณ (แต่ผลปรากฏว่าหล่อนไม่ใช่)

 

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: