รีวิวกล่องทีวีอินเทอร์เน็ต Penta TV

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

4 Responses

  1. ใช้ b/w เยอะไมครับเวลาดูทีวี

  2. Dusit says:

    ผมลองต่อเข้ากับ network เพื่อดึงไฟล์หนังจาก computer มาดูกับ Penta TV
    ปรากฏว่ามีกล่อง Authentication need ขึ้นมาให้ใส่ User name และ Password เพื่อเข้าไปใช้ ไฟล์ใน computer ทั้งๆที่ผมไม่ได้ตั้งไว้

    HD Player ที่ต่ออยู่มันก็ไม่ได้ถาม Password เพื่อเข้าไปใช้ไฟล์ใน computer
    แก้ไขปัญหายังไงดีครับ

Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา
%d bloggers like this: