ต่อยหอยไอที เทป 2 - 3 พ.ค. 2557

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

4 Responses

  1. boom says:

    มันยาวอาค้าบบ เน็ตมือถือจะหมดเอา ชอบแบบอ่านมากกว่า

    • kafaak says:

      ก็ใครเขาให้ใช้เน็ตมือถือดูล่ะ -_-” ใช้เน็ตบ้านสิคับ

Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา
%d bloggers like this: