การรีวิวกึ่งทดลอง Abs workout สร้างซิกแพ็กใน 42 วัน ทำได้จริงหรือไม่ – วันที่ 5

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. num says:

    สู้ๆน่ะครับ การเล่นเวทก็ช่วยได้ครับ เพราะใช้พลังงานเยอะ และใช้เวลาไม่นานด้วย ทำควบคู่กับการคุมอาหาร ไม่ใช่อดอาหารน่ะครับ แบ่งมื้อย่อยๆ กินบ่อยๆ แค่ไม่เยอะ วันนึงกิน 4-5 มื้อ ข้าวเช้าสำคัญมาก อย่ากินแบบจัดหนัก ครับ

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: