แง่คิดที่ได้จาก 3G Drive Test ของ กสทช.

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. tsongkrant says:

    ผมเชื่อผลทดสอบครับ เห็นด้วยที่ต้องทำต่อเนื่อง การทดสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ โดยปกติจะไม่มีคนติดตามที่ทำหน้าที่ช่วยทดสอบไปด้วย เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มตัวแปรใหม่ๆ เข้าไปในการทดสอบที่ออกแบบไว้แล้ว เพราะทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นค่ายใดจะเป็นการเพิ่มจำนวนมือถือที่ใช้ดาต้าต่อหนึ่งเซลล์ไซท์ หากมีการโทรศัพท์เข้าหรือออกก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนมือถือที่ใช้สายเข้าไปต่อหนึ่งเซลล์ไซท์อีก ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อการทดสอบ

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: