ประโยชน์ของ Gamification ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. researcher says:

    ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจัดทำโดยนศ.ปริญญาโท เกี่ยวกับ …

    “อิทธิพลทางสังคม แรงจูงใจด้านความบันเทิงและความพึงพอใจในเกมมิฟิเคชั่น(Gamification) ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันในแบรนด์”

    Click >> http://goo.gl/IK5z49

    ** ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา
%d bloggers like this: