สิ่งที่ Microsoft พลาดไปใน Surface RT ในสายตาของผม

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

2 Responses

  1. Sarawut Sangpoon says:

    สำหรับผมมองว่า การใช้ ARM CPU มันถูกออกแบบมาให้ใช้เป็น Tablet เป็นหลักและต่อกรกับ Tablet ตัวอื่นๆในท้องตลาด แต่ดันแถม MS Office ซึ่งมีแค่ใน Desktopโหมดเท่านั้น มันจึงดูขัดๆ ว่าจะเอายังไงกันแน่ กับจุดประสงค์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้

  2. Chicky says:

    เราชอบที่มันใช้งานสะดวกดีนะ เช่น ตอนจะใส่ไฟล์งาน

Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา
%d bloggers like this: