ปีนี้อินพุตใหม่มาแรงจาก Tech Start-up ทั้งหลาย

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

3 Responses

  1. Fr13ay says:

    ผมมองว่า เทคโนโลยีพวกนี้ จะเหมือน touch screen น่ะครับ คือเป็น เทคโนโลยีทางเลือก
    เพราะว่า ความแม่นยำยังสู้เมาส์ไม่ได้ ต้องการความคุ้นเคยสูงมาก

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: