การอยู่ร่วมกันของพีซีและแท็บเล็ต กับ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. centuryboy says:

    ขอบคุณสำหรับบทความดีดีชิ้นนี้ครับ ทำให้ผมได้คำตอบอย่างหนึ่งคือ Destnote คืออะไร เพราะเพิ่งมีคนนำมาให้ผมเครื่องหนึ่ง เขาซื้อมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ใช้งานเพียงครั้งสองครั้งก็เก็บไว้เฉยๆ
    ผมก็นำมาดูๆแล้วก็ยังใช้เไม่เป็นครับ และสงสัยว่าทำไมต้องเสียบสายไฟตลอดเวลา เพราะมันไม่มีแบตนั่นเอง

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: