ตำนานหิ่งห้อย บทที่ 5 สิ่งน่ารู้ก่อนทำการซื้อขาย (3)

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

1 Response

  1. wisit says:

    เสริมครับ สำหรับหุ้นที่เข้าซื้อขายวันแรก (หุ้น IPO) ราคา ceiling จะสูงสุดได้ไม่เกิน 3 เท่าของราคาหุ้น IPO ส่วนราคา floor จะต่ำสุดได้ไม่เกิน 0.01 บาท

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: