ความสำคัญของ Social Media Policy ในองค์กร และการวางแผนจัดทำ ตอนที่ 3

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

3 Responses

  1. gd_ab says:

    ขอบคุณครับ
    เคยอ่านของฝรั่งมาแล้ว คุณ kafaak เอามายกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราได้อย่างดีเลยทีเดียว

    • kafaak says:

      โลกนี้ไม่มีอะไรดีที่สุด มีแต่เหมาะกับเราที่สุด จะนำไปใช้ต้องประยุกต์เอาฮะ

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: