ผลกระทบของ Sunk Cost จากการสรรหาบุคลากร

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

3 Responses

  1. t0zz says:

    ผมชอบอ่านตอนที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา จะมากจะน้อยก็ชอบหมดเลยครับ ^^

  2. Bird50 says:

    ผมชอบนะ แต่คนที่เข้ามาอ่านน่าจะเป็นผู้บริหารที่ ชอบการเรียนรู้ สงสัยว่ายาก เพราะในความเป็นจริง ผู้ที่มีอำนาจไม่ค่อยจะมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงครับ แถมจะเป็น gen ที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นสักเท่าไหร่

Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา
%d bloggers like this: