อยากรู้อนาคตบนก้อนเมฆเป็นอย่างไร ดูรีวิว Google Chromebook

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

3 Responses

  1. kavinboon says:

    ผมชอบ concept ของ chromebook นะ ดูเป็นแนวทางอนาคตดี
    แต่ตอนนี้มันน่าจะยังไม่เหมาะกับประเทศไทย

  2. Kata Bijak says:

    Nice notebook. I very like it. Thank you Thai blogs 🙂

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: