รายงานของ Nielsen เรื่อง ความเชื่อถือในโฆษณาและข้อความจากแบรนด์ ปี 2012

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

2 Responses

  1. Hitman says:

    บทความนี้มีประโยชน์มากๆ ทำให้ผมรู้ว่าต้องวางกลยุทธ์อย่างไง…… ขอบคุณมากครับ

  2. nongnongtgo says:

    ขอบคุณค่ะ กำลังศึกษาด้านนี้อยู่พอดี ได้ความรู้เป็นประโยชน์มากค่ะ

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: