5 สิ่งดีๆ ที่ได้จากการเขียนบล็อก

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

2 Responses

 1. PhromAke says:

  เพิ่มเติมจากความเห็นส่วนตัว

  6. ได้ปัญญามากขึ้นจากการทำบุญด้วย วิทยาทาน การเขียนบล็อกเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปสู่บุคคลอื่น โดยที่เราไม่รู้จักบุคคลนั้น ไม่ได้เลือกที่จะให้เฉพาะคนที่เราชอบ ตามหลักทั้งพุทธ และ คริสต์ ถือว่าได้อนิสงค์มาก

  มากกว่าการทำบุญด้วยของที่จับต้องได้ และเจาะจงเฉพาะคนที่เราอยากให้

  ด้วยผลบุญนี้จะส่งผลให้เราเพิ่มพูนปัญญาขึ้นมาโดยที่เราแทบไม่รู้ตัว สำหรับคนที่เขียนบล็อกเป็นประจำ ถ้าสังเกตจะพบว่าปัญญานี้มิได้เกิดจากการที่เราไปเข้าห้องเรียนเรียนศาสตร์ใดๆซักอย่าง แต่มันเกิดจากการที่เราพิจารณา วิเคราะห์ และสังเคาระห์ขึ้นจนเป็นบทความ

 2. krabongtan says:

  เพิ่มเติมจากส่วนตัว
  -สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเห็นข้อเท็จจริงที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ ข้อเท็จจริงที่ได้ทั้งหมดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Leave a Reply

Free Google Page Rank

%d bloggers like this: